Luftvejsudredning.

Sygdomme i hestens øvre og nedre luftveje er meget
almindeligt forekommende. Der kan være sygdomme
forårsagede af infektiøst agens som bakterie- og
førkølelsesvirus eller sygdommen er ikke-infektiøs
og af kronisk astma-lignende karaktær.
Det er vigtigt at få klargjort om hesten lider af støv-allergi,
da man her kan fjerne mange af hestens symptomer
ved at ændre på hestens nærmiljø.
Hestens luftveje undersøges med stetoskopi,
videoendoskopi (se under faciliteter), arbejdsudredning,
samt ved diagnostik på skylleprøver udtaget fra luftrør
eller bronchier.

Mislyde fra hestens luftveje under arbejde kan også i
mange tilfælde diagnosticeres ved videoendoskopi.
I særlige tilfælde kræves at hesten endoskoperes under
træning med mobilt endoskop eller på løbebånd.

Endoskopibillede af hest med støvallergi


Endoskopibillede af en strubepiber. Bemærk at venstre del af strubehoved loftet hænger