Operation

Information om klargøring til og forløbet af en operation

På Charlottenlund Hestehospital kan din hest blive opereret. Vi foretager primært planlagte kirurgiske indgreb af kortere varighed på vores egne patienter og efter henvisning fra kollegaer. Vi foretager ikke kolikoperationer. Ring gerne på telefon 70 26 37 07 for nærmere information om indgrebet og efterbehandling. Under linket ”Indlæggelse af hest” finder du nærmere oplysninger omkring opstaldning, pasning og besøg.

Forberedelse til operation

Har du allerede en aftale om operation er det vigtigt at forberedelsen er i orden. Hesten skal være ren, velplejet og må ikke have sko på. Hesten skal naturligvis være rask før den kan opereres, og i de sidste 3 dage op til operationen skal du derfor tage hestens temperatur en gang dagligt, samt holde øje med at den opfører sig normalt. Normal temperatur for en voksen hest er 37-38,2 °C (plage og føl må have lidt højere temperatur). Hvis hesten har feber, nedsat appetit, næseflåd eller viser andre tegn på sygdom er det vigtigt at du kontakter os med henblik på at udskyde operationen. For at forebygge komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation vil hestens sundhedstilstand blive undersøgt grundigt af dyrlægen før operationen.

Almindelige risici ved operationer af heste

Heste er store og undertiden voldsomme dyr. Risikoen for at der opstår komplikationer i tilslutning til en operation er meget lille, men lidt større hos heste end hos andre dyrearter og mennesker. Som dyrlæger gør vi naturligvis alt hvad vi kan for at undgå komplikationer og minimere risikoen for din hest. Det er imidlertid vigtig at du er bevidst om at der kan opstå uforudsete hændelser. Vi har derfor valgt at informere om de komplikationer som dog heldigvis meget sjældent opstår i tilslutning til operation:

Bedøvelse: Under bedøvelsen kan der opstå blodtryksfald fordi hesten ikke tåler bedøvelsen. Denne komplikation er meget sjælden, men kan være alvorlig fordi hesten efter operationen vil være mere svag i muskulaturen og derfor kan have svært ved at komme op at stå igen. Dødsfald under narkosen er beskrevet i litteraturen som en usædvanlig sjælden hændelse. Under operationen er vi klar til at behandle blodtryksfald hvis dette mod forventning skulle opstå.

Blødning: Ved alle operationer opstår der blødninger. Kirurgen vil selvfølgelig straks sørge for at stoppe blødninger når de opstår, men en sjælden gang imellem sker det at blødningen starter igen efter operationen. Efter-blødninger er som regel lette at standse og volder sjældent yderligere problemer.

Infektion: Infektioner efter operation er enten sårinfektioner eller luftvejsinfektioner. Luftvejsinfektioner kan opstå fordi bevægelsen af de små fimrehår i luftvejene har været hæmmet af bedøvelsen. Bakterier fra slim og støvpartikler kan derfor starte infektionen. Begge typer infektioner behandles som regel let.

Skader under opvågning eller at hesten ligger unormalt længe: Disse skader er heldigvis sjældne, men opstår fordi hesten har en unormal urolig opvågning. Hvilke heste der får en urolig opvågning er vanskeligt at forudsige. Skaderne opstår ofte fordi hesten prøver at komme op at stå før den er klar til det. Typiske skader er små sår på benene og hoved, samt blå mærker, hævelser og ømme muskler. I meget sjældne tilfælde kan skader på knogler og led være alvorlige. For at undgå disse typer af skader er vores opvågningsboks polstret med tykke skumgummi-madrasser. I sjældne tilfælde kan hesten have svært ved at rejse sig efter narkosen, enten på grund af mælkesyreophobning i musklerne eller nervetrykning. Begge tilstande kan oftest behandles.

Luk menu