Skip to main content

Operationer


Charlottenlund Hestehospital har samarbejde med Hestehospitalet i Helsinge. Heste der skal gennemgå operation i fuld narkose, indlægges derfor her. Hestehospitalet råder over en stor lys operationsstue samt kaste -og opvågningsboks med skumgummipuder, så hesten får de bedst mulige forhold når den skal gennemgå operation.

Vi foretager primært planlagte kirurgiske indgreb af kortere varighed. Blandt disse kan nævnes:
  • Kastrationer, både normale og klaphingste (hvor testiklerne er beliggende i bugen)
  • Sædstrengsadhærancer
  • Tandekstraktioner
  • Bihule-centeser
  • Griffelbensfrakturer
  • Hudtumores
  • Øjenkirurgi
  • Bukkehovsoperationer hos føl
Information om forberedelse til og forløbet af en operation

Når din hest skal opereres, er det vigtigt at forberedelsen er i orden. Optimalt skal hesten skal være ren, for at minimere risiko for infektion i operationssåret. Hesten skal naturligvis være rask før den kan opereres, og i de sidste 3 dage op til operationen skal du derfor tage hestens temperatur en gang dagligt, samt holde øje med at den opfører sig normalt. Normal temperatur for en voksen hest er 37-38 °C (plage og føl må have lidt højere temperatur). Hvis hesten har feber, nedsat appetit, næseflåd eller viser andre tegn på sygdom er det vigtigt at du kontakter os med henblik på at udskyde operationen. For at forebygge komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation vil hestens sundhedstilstand blive undersøgt grundigt af dyrlægen før operationen.

Hesten køres til hospitalet senest dagen før den planlagte operation, så den har tid til at falde til og ikke er stresset op til operationen. Således er det også muligt at faste hesten op til operationen, hvis dette er nødvenligt.

Almindelige risici ved operationer af heste

Heste er store og undertiden voldsomme dyr. Risikoen for at der opstår komplikationer i tilslutning til en operation er meget lille, men lidt større hos heste end hos andre dyrearter og mennesker. Som dyrlæger gør vi naturligvis alt hvad vi kan for at undgå komplikationer og minimere risikoen for din hest. Det er imidlertid vigtigt, at du er bevidst om at der kan opstå uforudsete hændelser. Vi har derfor valgt at informere om de komplikationer som dog heldigvis meget sjældent opstår i tilslutning til operation:

Bedøvelse: Under bedøvelsen kan der opstå blodtryksfald fordi hesten ikke tåler bedøvelsen. Denne komplikation er meget sjælden, men kan være alvorlig fordi hesten efter operationen vil være mere svag i muskulaturen og derfor kan have svært ved at komme op at stå igen. Dødsfald under narkosen er beskrevet i litteraturen som en usædvanlig sjælden hændelse. Under operationen er vi klar til at behandle blodtryksfald hvis dette mod forventning skulle opstå.

Blødning: Ved alle operationer opstår der blødninger. Kirurgen vil selvfølgelig straks sørge for at stoppe blødninger når de opstår, men en sjælden gang imellem sker det at blødningen starter igen efter operationen. Efter-blødninger er som regel lette at standse og volder sjældent yderligere problemer.

Infektion: Infektioner efter operation er enten sårinfektioner eller luftvejsinfektioner. Luftvejsinfektioner kan opstå fordi bevægelsen af de små fimrehår i luftvejene har været hæmmet af bedøvelsen. Bakterier fra slim og støvpartikler kan derfor starte infektionen. Begge typer infektioner behandles som regel let.
Skader under opvågning eller at hesten ligger unormalt længe: Disse skader er heldigvis sjældne, men opstår fordi hesten har en unormal urolig opvågning. Hvilke heste der får en urolig opvågning er vanskeligt at forudsige. Skaderne opstår ofte fordi hesten prøver at komme op at stå før den er klar til det. Typiske skader er små sår på ben og hoved, samt blå mærker, hævelser og ømme muskler. I meget sjældne tilfælde kan skader på knogler og led være alvorlige. For at undgå disse typer af skader er vores kasteboks og opvågningsboks polstret med tykke skumgummi-madrasser. I sjældne tilfælde kan hesten have svært ved at rejse sig efter narkosen, enten på grund af mælkesyreophobning i musklerne eller nervetrykning. Begge tilstande kan oftest behandles.

Kontakt os


Hverdage 7.30-16.00
70 26 37 07

Døgnvagt
70 26 37 07

Efter kl 16.00 samt i weekender og på helligdage omstilles direkte til vagthavende dyrlæge