Skip to main content

Vaccination


I Danmark foreligger der ikke nogle lovmæssige vaccinationskrav. Nogle forsikringsselskaber tager dog forbehold og dækker ikke tab på grund af sygdommen stivkrampe, hvis ikke hesten er regelmæssigt vaccineret. De fleste hesteejere vælger at lade deres heste vaccinere rutinemæssigt mod hestens influenza, stivkrampe og evt. også mod herpesvirusinfektioner (især drægtige hopper, løbsheste og konkurrenceheste).

Vacciners virkning

Vaccinen er et inaktivt smittestof, der påvirker hestens immunforsvar til at danne beskyttende antistoffer. Dette gør at immunsystemet er parat til at bekæmpe en infektion med de pågældende alvorlige sygdomme hurtigere. Hesten kan derved oftest helt undgå at blive syg af smitten. Hvis den alligevel bliver syg, bliver sygdomsforløbet mindre alvorligt og af kortere varighed.

Anbefalet vaccinationsstrategi af rideheste

Alle heste bør basisvaccineres mod influenza og stivkrampe, hvilket betyder at hesten grundvaccineres 2 gange med et mellemrum på 21-92 dage. Derefter gælder forskellige regler afhængig af hvilke sportsgrene man deltager i (se nedenstående skema). Dyrlæger og vaccinationsproducenter anbefaler vaccination mod hesteinfluenza årligt og vaccination mod stivkrampe hvert andet år.

Vaccination af drægtige hopper og føl

Drægtige hopper vaccineres mod virusabort (herpesvirus) i 5. 7. og 9. drægtighedsmåned. Derudover vaccineres de også mod influenza og stivkrampe i 9. drægtighedsmåned. Goldhopper som går sammen med drægtige hopper bør ligeså vaccineres mod virusabort på samme tidspunkter. Føl efter hopper der er vaccinerede ifølge ovenstående anbefalinger, skal vaccineres ved 6 måneders alderen. Hvis hoppen ikke er blevet regelmæssigt vaccineret op til folingen, skal du kontakte os for at høre, hvordan vi bedst muligt kan beskytte føllet mod sygdom. Her vil man som regel give føllet stivkrampeserum og begynde at vaccinere føllet før det er blevet 6 måneder gammelt.

Equin Herpes Virus (EHV)

Der findes flere undertyper af herpesvirus, mest omtalt er type 1 og 4, der begge er mulig at vaccinere imod. EHV-1 og EHV-4 kan begge give anledning til luftvejsinfektion med varierende sværhedsgrad, fra mild subklinisk infektion til alvorlig infektion med feber, neurologiske symptomer, og kan potentielt være fatal. Hos drægtige hopper, kan smitten medføre abort og svagfødte føl.

Heste der er vaccineret, vil som regel få et mildere sygdomsforløb og vil udskille mindre virus og dermed smitte færre heste. Den mest optimale strategi for at mindske smittetrykket både i besætningen men også generelt i Danmark, er derfor at vaccinere samtlige heste i stalde, hvor der er udskiftning af heste samt heste der deltager i stævner, jagter mm.

Hesten skal have to basisvacciner med 4-6 ugers mellemrum og skal herefter vaccineres hver 6. mdr.

Influenza vaccination Karenstid og bemærkninger

Dansk Rideforbund 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Booster vaccine senest 7 mdr efter 2. basis. Herefter årlig revaccination, senest på årsdagen efter sidste vaccination. 7 dages karenstid på vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner 7 dage efter 2. basis vaccination.
FEI 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Booster vaccine senest 7 mor efter 2. basis. Herefter halvårlig revaccination. 7 dages karenstid på vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner 7 dage efter 2. basis vaccination. Revaccination må ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.
Dansk Travports Centralforbund 2 basisvacciner med 21-60 dages mellemrum. Booster vaccine mellem 120-180 dage efter 2. basis. Herefter årlig revaccination (inden 365 dage). 5 dages karenstid på vaccination. Hesten kan bringes til start 10 dage efter 2. basis vaccination.
Dansk Galop 2 basisvacciner med 21-61 dages mellemrum. Booster vaccine mellem 120-180 dage. Herefter revaccination min. hver 6. mdr. 5 dages karenstid på vaccination. Hesten kan bringes til start 10 dage efter 2. basis vaccination. 1. basis vaccination bør tidligst gives når hesten er 6 mdr.
Dansk islandsheste forening Som FEI ved A, B og C stævner. Ved D stævner som ved Dansk rideforbund. Heste, importeret fra Island indenfor 28 dage før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for vaccinationsregler. Ved import udover 28 dage kræves 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte.

Kontakt os


Hverdage 7.30-16.00
70 26 37 07

Døgnvagt
70 26 37 07

Efter kl 16.00 samt i weekender og på helligdage omstilles direkte til vagthavende dyrlæge