Luftvejsudredning

Luftvejsudredning

Sygdomme i hestens øvre og nedre luftveje er meget almindeligt forekommende. Der kan være sygdomme forårsagede af infektiøst agens som bakterie- og førkølelsesvirus eller sygdommen er ikke-infektiøsog af kronisk astma-lignende karaktær.

Det er vigtigt at få klargjort om hesten lider af støv-allergi, da man her kan fjerne mange af hestens symptomer ved at ændre på hestens nærmiljø.
Hestens luftveje undersøges med stetoskopi, videoendoskopi (se under faciliteter), arbejdsudredning, samt ved diagnostik på skylleprøver udtaget fra luftrør eller bronchier.

Mislyde fra hestens luftveje under arbejde kan også i mange tilfælde diagnosticeres ved videoendoskopi.
I særlige tilfælde kræves at hesten endoskoperes under træning med mobilt endoskop eller på løbebånd.

Luk menu